Persones i col•laboradors

La nostra empresa compta amb un total de 1.697.- col·laboradors en plantilla, dels quals, el 91% és personal directe de l’ambulància (conductors i ajudants).

Mitjans tècnics

Transport Sanitari de Catalunya -Grup Condal disposa d’una flota de 432 vehicles, amb el suport del corresponent servei de comunicació GSM/GPRS i cartografia implementada.

Mitjans tecnològics

Transport Sanitari de Catalunya ha apostat per les noves tecnologies, fet que queda palès en el centre coordinador únic on s’han canviat els sistemes de comunicació clàssics -entrada de dades per veu amb una aplicació simple per registrar les dades, i un sistema de comunicació de tecnologia truncking analògic -, per un nou sistema de comunicació, que queda resumit en els següents punts:
Entrada de dades per diferents vies:

  • Telefònica
  • Fax
  • Informàtica (via formulari WEB).
Sistema informàtic nou i robust que permet realitzar una millor gestió dels serveis i dels recursos de què disposem, garantint el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Amb la finalitat de millorar la gestió dels serveis, i no dependre tan sols del coneixement territorial dels nostres coordinadors, tan els serveis com les ambulàncies poden ser localitzades en una cartografia. Tenim carregades les dades cartogràfiques en el nostre programa de gestió de forma que, seleccionant el servei, aquest ens el situa sobre el mapa cartogràfic. De la mateixa manera en el sistema de comunicacions de les ambulàncies tenim incorporat un GPS que ens envia la seva localització , i l’estat o disponibilitat de l’ambulància que ens es facilitat des de l’aplicació informàtica de gestió.
Sistema de comunicacions que permet l’enviament de les dades dels serveis a les ambulàncies agilitzant la seva prestació, així com la lectura de targetes sanitàries.