Prestació de serveis de transport sanitari
Relació de municipis del Barcelonès
Base de Barcelona 
Telèfon administració: 931 010 370

Pot sol·licitar un servei en el 704105105
Barcelona